ελατήρια ρολλών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των τύπων ελατηρίων ρολλών,ανοικτού τύπου,κλειστού τύπου,καθώς και την αντικατάσταση ολοκλήρου του άξονα ρολλού σε ανταγωνιστικές τιμές.Γίνεται μελέτη του βάρους του ρολλού για την επιλογή των σωστών ελατηρίων.

 
 

Ελατήριο ρολού για κουτί κλειστού τύπου. 
 
 Ελατήριο ρολού για κουτί ανοικτού τύπου. 
 
      Κουτί ελατηρίου ρολλού-ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ.