Δίφυλλη χωρίς σταθερά


 Για ήδη υπάρχοντα ανοίγματα χωρίς έξτρα μετατροπές και 
 με χαμηλό κόστος.